Gegen die Strömung el ilanı

1956 SBKP 20. Parti Kongresi: Sovyetler Birliğinde kapitalizmin restorasyonuna ve emperyalist karşı-devrime gidişin tayin edici ideolojik dönüm noktası teşkil etmektedir

Mayis 2000, PDF 200 KB

 

 

 

 

GDS’in açıklaması: Alman emperyalizminin Yugoslavya’ya yönelik sürdürdüğü saldırı savaşma karşı var gücümüzle mücadele edelim!

Mart 1999, PDF 260 KB

 

 

 

 

Öcalan’ın kaçırılmasıyla gericilerin kaldırdıkları taş, kendi ayaklarını ezecektir!
Gerici Türk devleti ve tüm dünya gericiliği haklı Kürt kurtuluş hareketinin zaferini engellemeyecektir!

Şubat 1999, PDF 550 KB

 

 

 

Alman emperyalizminin sınırdışı etme politikasını ve Almaniaştırma girişimleri keskinleştirilmesi karşısında öncelikle proleter enternasyonalizmini ve komünizmi propaganda edelim! Almanya’da bulunan değişik milliyetlerden devrimci güçler arasındaki ortak çahşma üzerine

Ocak 1999, PDF 600 KB

 

 

 

Lenin’in „Devlet ve Devrim“ adlı eserinin aktüel anlamı üzerine:
Devlete karşı beslenen batıl inanca karşı mücadele!

Ocak 1998, PDF 600 KB

 

 

 

 

Komintern’in önderliğindeki „Proleter Kızıl Yardım“ ın tecrübelerinden bugün için dersler çıkartalım:
Tüm devrimci ve demokrat tutuklulara özgürlük!

Nisan 1997, PDF 1 MB

 

 

 

 

Bütün ülkelerden demokratik ve devrimci örgütler arasındaki işbirliğini geliştirelim!
PKK ve diğer Kürt örgütlerinin yasaklanmasına, devletin faşistleştirilmesi ne ve Nazi çetelerine karşı mücadeleyi örgütleyelim!

Ocak 1994, PDF 1 MB

 

 

 

 

Kürt kadın ve erkek yoldaşlara karşı yapılan kışkırımaya son!
Kürt kurtuluş hareketine karşı getirilen adi gerekçeleri geri püskürtelim!

Mayıs 1994, PDF 2 MB

 

 

 

 

Modern revizyonizme karşı mücadele ederek proleter enternasyonalizmini savunalım!
Bütün dünyadaki komünist güçlerin birliği için!

Haziran 1993, PDF 600 KB

 

 

 

 

 

ibrahim Kaypakkaya’nın eserlerini köklü bir şekilde inceleyelim! Reformizmin batağına batmış „eski önderleri“ kovalım ve Türkiye devrimci hareketinin yeni bir yükselişine çok yönlü ve uzun vadeli olarak hazırlanalımı
ibrahim Kaypakkaya yoldaşan gösterdiği yoldan yürüyelim!

Eylül 1984, PDF 750 KB