Sosyalist devrim ve komünizm uğrundaki mücadelenin programatik ana hatları

Önsöz
Aşağıdaki metin, kompakt bir biçimde ilkin kapitalizm, emperyalizm ve komünizm hakkında olduğu gibi sosyalist devrim hakkında ilkesel düşünceler özetlenmektedir. Daha sonra, ikinci bir bölümde – yine kompakt bir şekilde – Almanya’da sosyalist devrimin hazırlanması sorunları ortaya konulacaktır. Burada da, tam bir inceleme için, programatik açıklamanın kapsamlı yorumları mevcut bulunmaktadır. Bilimsel komünizmin prensipleri gökten düşmedi, yapay düşünülmüş şeyler değildir, bilakis; kapitalizmin tarihinin ve sınıf mücadelesinin incelenmesiyle geliştirilmişlerdir. Bu bağlantıyı vurgulamak için nihayetinde; incelememizin her birinde dünya emperyalizminin ve dünya ölçüsündeki sınıf mücadelesinin tarihi hakkında ve Alman emperyalizminin ve Alman emperyalizmine karşı sınıf mücadelesinin tarihi hakkında genel bakış ortaya konulacaktır. Elinizdeki özet derlemenin hedefi, çizgimizi kısa ve sıkıştırılmış bir biçimde sunmaktır. Diğer bir hedef, kapsamlı gerekçelendirilmiş programatik
belgelerin (Cilt 1 ve 2) ve temel belgeleri de (Cilt 3 ve 4) incelenmesine teşvik etmek, okumaya çağrıda bulunmaktır. Burada ortaya konulan “Temel programatik noktalar” ve Cilt 1-4 belgeler, Gegen die Strömung (GDS) çevresinde tartışmaya açılmıştır, ama aynı zamanda, komünizme yönelen diğer devrimci gruplara da sunulmuştur. Bu tartışmanın sonuçları, bir yıl
içinde toparlanarak ortaya konulacak ve yeni bir basımda göz önünde tutulacaktır.

Aralık 2016

PDF