Bülten Türkçe

«Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist güçlerinin bilgisi için, bültenlen»
Almanya Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için yayın organı „Gegen die Strömung“ ın yayınlarından parça ve özetlerden oluşmaktadır.

„Bülten“ yılda dört kez ingilizce, Fransızca, italyanca, Hollandaca, Rusça, ispanyolca ve Türkçe olarak yayımlanır.

 

Bülten 2011 – 2018, PDF 500 KB

Bülten 2000 – 2010, PDF 6 MB

Bülten 1992-1999, PDF 10 MB

Gegen die Strömung el ilanı

1956 SBKP 20. Parti Kongresi: Sovyetler Birliğinde kapitalizmin restorasyonuna ve emperyalist karşı-devrime gidişin tayin edici ideolojik dönüm noktası teşkil etmektedir

Mayis 2000, PDF 200 KB

 

 

 

 

GDS’in açıklaması: Alman emperyalizminin Yugoslavya’ya yönelik sürdürdüğü saldırı savaşma karşı var gücümüzle mücadele edelim!

Mart 1999, PDF 260 KB

 

 

 

 

Öcalan’ın kaçırılmasıyla gericilerin kaldırdıkları taş, kendi ayaklarını ezecektir!
Gerici Türk devleti ve tüm dünya gericiliği haklı Kürt kurtuluş hareketinin zaferini engellemeyecektir!

Şubat 1999, PDF 550 KB

 

 

 

Alman emperyalizminin sınırdışı etme politikasını ve Almaniaştırma girişimleri keskinleştirilmesi karşısında öncelikle proleter enternasyonalizmini ve komünizmi propaganda edelim! Almanya’da bulunan değişik milliyetlerden devrimci güçler arasındaki ortak çahşma üzerine

Ocak 1999, PDF 600 KB

 

 

 

Lenin’in „Devlet ve Devrim“ adlı eserinin aktüel anlamı üzerine:
Devlete karşı beslenen batıl inanca karşı mücadele!

Ocak 1998, PDF 600 KB

 

 

 

 

Komintern’in önderliğindeki „Proleter Kızıl Yardım“ ın tecrübelerinden bugün için dersler çıkartalım:
Tüm devrimci ve demokrat tutuklulara özgürlük!

Nisan 1997, PDF 1 MB

 

 

 

 

Bütün ülkelerden demokratik ve devrimci örgütler arasındaki işbirliğini geliştirelim!
PKK ve diğer Kürt örgütlerinin yasaklanmasına, devletin faşistleştirilmesi ne ve Nazi çetelerine karşı mücadeleyi örgütleyelim!

Ocak 1994, PDF 1 MB

 

 

 

 

Kürt kadın ve erkek yoldaşlara karşı yapılan kışkırımaya son!
Kürt kurtuluş hareketine karşı getirilen adi gerekçeleri geri püskürtelim!

Mayıs 1994, PDF 2 MB

 

 

 

 

Modern revizyonizme karşı mücadele ederek proleter enternasyonalizmini savunalım!
Bütün dünyadaki komünist güçlerin birliği için!

Haziran 1993, PDF 600 KB

 

 

 

 

 

ibrahim Kaypakkaya’nın eserlerini köklü bir şekilde inceleyelim! Reformizmin batağına batmış „eski önderleri“ kovalım ve Türkiye devrimci hareketinin yeni bir yükselişine çok yönlü ve uzun vadeli olarak hazırlanalımı
ibrahim Kaypakkaya yoldaşan gösterdiği yoldan yürüyelim!

Eylül 1984, PDF 750 KB

Gegen die Strömung’un Türkçe

Gegen die Strömung’un Türkçe olarak yayınladığı siyasi açıklama ve belgelerin bir listesi
Ağustos 2005, 64 sayfa, PDF 2 MB

 

 

 

 

 

Revizyonist karşı-devrime yönelik mücadelenin bir belgesi:
„Sovyetler Birliği devrimci komünistlerinin (Bolşevik) 1966 tarihli programatik açıklaması-Parça-
No 59, Mart 1992, 45 sayfa, PDF 5 MB

CKP’nin „Uluslararası Komünist Hareketin Genel çizgisi Hakkında“ 1963 yılında qetirdiai „öneri“ üzerine: Uluslararası marksist-leninist bır çızginin talepleri „Barışçıl ve barışçıl olmayan yol“ seması Marksizm-Leninizmle çelişmektedir
bir tartışma yazısı, VI. Bolüm
No 20, 1986, 43 sayfa, PDF 4 MB

Akıma karşı‘ nin TKP/ML- Partizan‘ ın Revizyonizmine karşı Yürüttüğü Polemiğin Belgeleri -1981-
1957 ve 1960 moskova deklarasyonlarının değerlendirilmesi üzerine
çin kp‘ sinin 1963’ teki “polemiğİnİn” değerlendırilmesi üzerine
• mao-zedung’ un değerlendirilmesi
bürokratik-revisyonist disiplin anlayışı ve parti-içi demokrasive saldırılar üzerine
kamuoyu önünde açık tartışmanın revisyonist reddi üzerine
akıma karsı’ya karsı girisilen provakasyonlar ve bunların tkp/ml
Mart 1985, 40 sayfa, PDF 2 MB

GDS, MLPÖ, WBK ile TKP/ML(B) arasındaki tatişmalarla ilgili belgeler
Bölüm IV
Mart 1983, 48 sayfa, PDF 2 MB

GDS, MLPÖ, WBK ile TKP/ML(B) arasındaki tatişmalarla ilgili belgeler
Bölüm II
Ocak 1983, 18 sayfa, PDF 1 MB

GDS, MLPÖ, WBK ile TKP/ML(B) arasındaki tatişmalarla ilgili belgeler
Bölüm I
Kasim 1982, 104 sayfa, PDF 7 MB

Çin Komünist Partisi’nin“ Uluslararası Komünist Hareketin Genel Çizgisi Hakkında“ 1963 yılında getirdiği „Öneri“ üzerine
Uluslararası ML Bir Çizginin Talepleri ve Çin KP’nin Modern Revizyonizme Karşı Mücadelesi
Nisan 1979, 126 sayfa, PDF 7 MB

15-12-1979 da yapılan stalin i anma toplantısından dökümanlar
Stalin’i savunmak stalin’den öğrenmek demektir!
konusmalar, tartısmalar, mesajlar
Mart 1979, 16 sayfa, PDF 5 MB

Sosyalist devrim ve komünizm uğrundaki mücadelenin programatik ana hatları

Önsöz
Aşağıdaki metin, kompakt bir biçimde ilkin kapitalizm, emperyalizm ve komünizm hakkında olduğu gibi sosyalist devrim hakkında ilkesel düşünceler özetlenmektedir. Daha sonra, ikinci bir bölümde – yine kompakt bir şekilde – Almanya’da sosyalist devrimin hazırlanması sorunları ortaya konulacaktır. Burada da, tam bir inceleme için, programatik açıklamanın kapsamlı yorumları mevcut bulunmaktadır. Bilimsel komünizmin prensipleri gökten düşmedi, yapay düşünülmüş şeyler değildir, bilakis; kapitalizmin tarihinin ve sınıf mücadelesinin incelenmesiyle geliştirilmişlerdir. Bu bağlantıyı vurgulamak için nihayetinde; incelememizin her birinde dünya emperyalizminin ve dünya ölçüsündeki sınıf mücadelesinin tarihi hakkında ve Alman emperyalizminin ve Alman emperyalizmine karşı sınıf mücadelesinin tarihi hakkında genel bakış ortaya konulacaktır. Elinizdeki özet derlemenin hedefi, çizgimizi kısa ve sıkıştırılmış bir biçimde sunmaktır. Diğer bir hedef, kapsamlı gerekçelendirilmiş programatik
belgelerin (Cilt 1 ve 2) ve temel belgeleri de (Cilt 3 ve 4) incelenmesine teşvik etmek, okumaya çağrıda bulunmaktır. Burada ortaya konulan “Temel programatik noktalar” ve Cilt 1-4 belgeler, Gegen die Strömung (GDS) çevresinde tartışmaya açılmıştır, ama aynı zamanda, komünizme yönelen diğer devrimci gruplara da sunulmuştur. Bu tartışmanın sonuçları, bir yıl
içinde toparlanarak ortaya konulacak ve yeni bir basımda göz önünde tutulacaktır.

Aralık 2016

PDF

 

Central Programmatic Questions of the Struggle for the Socialist Revolution and Communism

Foreword
The following document in its first part summarises in a compact form principal considerations about capitalism, imperialism and communism and about socialist revolution. The second part then presents – also in a
compact form – questions about the preparation for socialist revolution in Germany. Here too there is an extensive explanatory programmatic statement for more detailed study. The principles of scientific communism
didn’t emerge out of thin air, they weren’t simply thought up, but were developed from the study of the history of capitalism and of the class struggle. In order to underline this relationship, the last sections present an overview of the framework of our understanding both of the history of world imperialism and of worldwide class struggles, and of the history of German imperialism and of the class struggles against German imperialism.
The aim of these abstracts is both to present our position in a clear, concise form and also to encourage and invite study of the extensive explanations in the “Programmatic Documents” (volumes No. 1 and 2) and in the “Fundamentals Documents” (volumes No. 3 and 4). The version of the “Central Programmatic Questions” presented here, together with the contents of volumes No. 1-4 will be submitted to discussion within ‘Gegen die Strömung’ (GDS) and its supporters, but also to other revolutionary groups oriented on communism. The results of these discussions will be presented in summary form in one year and incorporated into a future edition.

December 2016

Download as PDF